Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност

ISSN 2466-524X (Online)

ISSN 2787-317X (Штампано изд.)

Издавач: Народна библиотека Ужице

Адреса: Трг партизана 12, 31000 Ужице, Србија

Корак библиоитеке је стручни часопис са рецензијом. Објављује прилоге из следећих области: културне историје, историје библиотекарства, информационе и медијске писмености, библиотерапије, доживотног учења, биографије, библиографије, теорије библиотекарства, приказе и расправе.

Часопис излази једном годишње.

Рок за предају радова је 30. јун текуће године.

Рукописи се достављају електронски на е-адресу: korakbiblioteke@biblioteka-uzice.rs

Актуелни број

Садржај броја:

Архива

Из прошлости

Библиографије и каталози

Савремени токови

Контакт подаци

НБУ

Народна библиотека Ужице
Трг партизана 12
31000 Ужице
Телефон: 031/514-578
Факс: 031/515-588
еПошта: korakbiblioteke@biblioteka-uzice.rs, dragoslava.rodaljevic@biblioteka-uzice.rs
ПИБ: 101615423
Матични Број: 07190697

Пишите нам