мр Бранка Арсовић, Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу

Анђа Бјелић, дипломирани библиотекар саветник, Народна библиотека Ужице

 др Татјана Богојевић, виши дипломирани библиотекар, Библиотека Матице српске Нови Сад

Хадија Кријешторац, дипломирани библиотекар саветник,   Народна библиотека „Вук Караџић” Пријепоље

др Мирјана Стакић, ванредни професор на Катедри за језик и књижевност, Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу

Бојана Маринчић, виши дипломирани библиотекар, Народна библиотека Ужице

Драгослава Родаљевић, дипломирани библиотекар саветник, Народна библиотека Ужице

Гордана Стевић, виши дипломирани библиотекар,  Народна библиотека Пожега

Бојана Бјелица, виши дипломирани библиотекар, Библиотека Матице српске Нови Сад


Главни и одговорни уредник

Драгослава Родаљевић


Лектор

др Татјана Богојевић


Дизајн корица и прелом текста

Бојана Бјелица