Редакција часописа Корак библиотеке:

др Бранка Арсовић, доцент, Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу

Анђа Бјелић, дипломирани библиотекар саветник, Народна библиотека Ужице

Бојана Бјелица, виши дипломирани библиотекар,  Библиотека Матице српске, Нови Сад

др Татјана Богојевић, дипломирани библиотекар саветник, Библиотека Матице српске, Нови Сад

др Јелена Јањић, библиограф савјетник, Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука

Хадија Кријешторац, дипломирани библиотекар саветник,  Народна библиотека „Вук Караџић”,  Пријепоље

Бојана Маринчић,  дипломирани библиотекар саветник, Народна библиотека Ужице

Драгослава Родаљевић, дипломирани библиотекар саветник,  Народна библиотека Ужице

др Мирјана Стакић, ванредни професор, Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу

Гордана Стевић, виши дипломирани библиотекар, Народна библиотека Пожега

Главни и одговрни уредник

Драгослава Родаљевић, дипломирани библиотекар саветник, Народна библиотека Ужице