Редакција часописа Корак библиотеке:

др Бранка Арсовић, доцент, Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу

др Татјана Богојевић, дипломирани библиотекар саветник, Библиотека Матице српске, Нови Сад

др Јелена Јањић, библиограф савјетник, Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука

др Мирјана Стакић, ванредни професор, Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу

Главни уредник

Драгослава Родаљевић, дипломирани библиотекар саветник,  Народна библиотека Ужице

Одговрни уредник

Бојана Маринчић,  дипломирани библиотекар саветник, Народна библиотека Ужице