Богојевић Татјана: Запис о записима: Сећање на Љубу Стојановића

Богојевић Татјана: Запис о записима: Сећање на Љубу Стојановића

Татјана Богојевић                                                                          УДК 02:929 Стојановић Љ.
Библиотека Матице српске                                                                  82:929 Стојановић Љ.
tatjanabogojevic71@gmail.com

 

 

Запис о записима: Сећање на Љубу Стојановића

(160 година од рођења)

Сажетак: У години у којој се навршава 160 година од рођења великог научника, јавног радника, филолога, задужбинара Љубе Стојановића подсећамо на његову личност и дело. У раду је укратко представљена његова изузетна посвећеност културном и научном раду, који је био свестран и изузетан, рад на каталозима и другим бројним публикацијама, са освртом на његову посредну и непосредну везу са библиотекарством. Као прилог опису његовог библиографског рада приложено је и писмо, упућено Тихомиру Остојићу.

Кључне речи: Љубомир Стојановић, библиотеке, задужбинарство, Стари српски записи и натписи, Каталог рукописа и старих штампаних књига, Мирослављево јеванђеље.

Преузми пун текст

 

 

.