Први позив ауторима 

Редакција стручног часописа Корка библиптеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност” позива библиотекаре, информационе стручњаке, археографе, библиографе и све заинтересоване да пошаљу своје радове за нови број часописа.

Молимо ауторе да имају у виду да се њихов прилог може уклопити у рубрике часописа и да поштују упутства за писање радова и приказа која могу преузети на сајту часописа https://korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs/autori/

Радове треба доставити најкасније до 30. 06. 2021. године у електронском формату на е-пошту  korakbiblioteke@biblioteka-uzice.rs. Уз радове потребно је доставити попуњену и скенирану изјаву аутора која се може преузети на https://korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs/izjava-autora.