Татјана Богојевић: ЗАЈЕДНИЦА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ КАО ПОКАЗАТЕЉ РАЗВОЈА БИБЛИОТЕКАРСТВА У УЖИЧКОМ РЕГИОНУ (1970–1997)

Татјана Богојевић: ЗАЈЕДНИЦА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ КАО ПОКАЗАТЕЉ РАЗВОЈА БИБЛИОТЕКАРСТВА У УЖИЧКОМ РЕГИОНУ (1970–1997)

Татјана Богојевић                                                                        02(497.11)”1970/1997”
Библиотека Матице српске                                                   02:061.2(497.11)”1970/1997”
tatjanabogojevic71@gmail.com

ЗАЈЕДНИЦА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ КАО ПОКАЗАТЕЉ
РАЗВОЈА БИБЛИОТЕКАРСТВА У УЖИЧКОМ РЕГИОНУ
(1970–1997)

Сажетак: Заједница матичних библиотека СР Србије основана је као добровољно удружење библиотека ради решавања битних питања у циљу унапређења рада и развоја библиотека и библиотечке делатности. У овом раду пратили смо колико су Ужичани били заступљени у дискусијама, као и у којим контекстима се помиње ужичка библиотека у гласилу Заједнице матичних библиотека. Кроз текстове смо уочили сам развој библиотеке кроз попуњавање фондова, промене у кадровској политици, број корисника, број прочитаних књига, како и какви су били услови смештаја публикација, техничка опрема, фонд и обрт фонда и бројне друге аспекте. Закључак је да је ужичким библиотекарима приоритет био рад на јачању матичних функција и оспособљавању библиотека за обављање бројних важних задатака, као и да је њихова улога била изузетно значајна.
Кључне речи: Заједница Матичних библиотека, Ужице, Народна библиотека Ужице, библиотекарство.

Преузми пун текст

 

 

.