Гордана Бацотић, Биљана Ристовић: КАТАЛОГ ПЕРИОДИЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА У ПОКЛОН ЗБИРКАМА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ

Гордана Бацотић, Биљана Ристовић: КАТАЛОГ ПЕРИОДИЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА У ПОКЛОН ЗБИРКАМА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ

Гордана Бацотић                                                                УДК 027.022:050/070(497.11)
gbacotic@gmail.com
Народна библиотека Ужице

Биљана Ристовић
biljana.ristovic76@gmail.com
Народна библиотека Ужице

КАТАЛОГ ПЕРИОДИЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА У ПОКЛОН ЗБИРКАМА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ

Сажетак: Значајан део фонда периодичних публикaција Народне библиотеке Ужице садржан је у поклон збиркама које се чувају на Завичајном одељењу. Дародавци су значајни културни и просветни радници из ужичког краја: Милош Б. Јанковић, Митар П. Митровић, Драгутин М. Прљевић и Живан Л. Ћирић. Овај рад доноси каталог периодичних публикација из поклон збирки. Садржи 180 библиографских јединица распоређених азбучним редом.

Кључне речи: периодичне публикације, покон збирке, Милош Б. Јанковић, Митар П. Митровић, Драгутин М. Прљевић и Живан Л. Ћирић.

Преузми пун текст

 

 

.