Драгослава Родаљевић: ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ – РУЈАНСКИ: БИО-БИБЛИОГРАФИЈА (3. МАЈ 1914 – 24. СЕПТЕМБАР 1992)

Драгослава Родаљевић                                                                 УДК  016:929 Ђенић Љ.
Народна библиотека Ужице                                                                                 012 Ђенић Љ.
dragoslavaue@gmail.com                                                                   821.163.41:929 Ђенић Љ.

                                                                                                                                      Стручни рад

 

ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ – РУЈАНСКИ: био-библиографија
(3. мај 1914 – 24. септембар 1992)

 

Преузми пун текст