Слободан Радовић: НЕСЛАГАЊА ИЗВОРA О ПОЧЕТКУ РАДА ЧИТАЛИШТА У УЖИЦУ

Слободан Радовић: НЕСЛАГАЊА ИЗВОРA О ПОЧЕТКУ РАДА ЧИТАЛИШТА У УЖИЦУ

Мр Слободан Радовић                                                                         УКД 027.9(497.11)”18″

НЕСЛАГАЊА ИЗВОРA О ПОЧЕТКУ РАДА ЧИТАЛИШТА У УЖИЦУ

Сажетак: У раду се наводи неколико различитих извора о почетку рада Читалишта у Ужицу. Према неким изворима Читалиште датира од 1846, други извор наводи 1851. а трећи 1856. годину. И у стручној литератури постоје неслагања у вези са оснивањем и почетком рада. Наводећи разне изворе аутор је покушао да појединачно прикаже њихову заснованост и фактографску утемељеност.

Кључне речи: Читалиште, оснивање читалишта, историјски извори, примарни и секундарни извори, архивска грађа, студије, монографија, календар.

Преузми пун текст

 

 

.