Биљана Давидовски: ПУТ ДО КОМПЕТЕНТНОГ БИБЛИОТЕКАРА

 

 

  Биљана Давидовски                                                                              УДК 027.022(497.11)
Народна библиотека Ужице                                                         Оригинални научни рад
biljana.davidovski@gmail.com

ПУТ ДО КОМПЕТЕНТНОГ БИБЛИОТЕКАРА – САВРЕМЕНИ СТРУЧНИ КАДАР У ЈАВНИМ БИБЛИОТЕКАМА  ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА

Сажетак: До успостављања формалног образовања за професију библиотекара у Србији компетенције су се усвајале најчешће практичним радом. Ниво образовања стручних радника кретао се од кратке обуке, преко специјализованих средњих школа (1948/1987), до академског нивоа, који је имао прекиде (1963/65, 1980/89) успоставивши континуитет од 1991. године. Данашња два студијска програма библиотекарства и информатике доносе дипломцима основних академских студија иницијалне компетенције за рад у савременим јавним и другим типовима библиотека. Запосленима који долазе са дипломама из других области образовања стручни испит представља одређену доквалификацију за реализацију специфичних библиотечких послова. У 21. веку структура запослених у јавним библиотекама у Србији мења се у корист високообразованог кадра (у Србији око 45%, у Златиборском округу око 58%, у НБУ 95%). Стално стручно усавршавање доноси компетенције којима библиотекари кореспондирају потребама савремених корисника, а признавање постигнућа учења неформалним и информалним образовањем пружа висок ниво мотивације за учешће на овим програмима где НБУ такође остварује највиши резултат у округу.
Кључне речи: библиотекари, образовање, усавршавање, јавне библиотеке, структура, кадар Златиборски округ, Народна библиотека Ужице (НБУ).

Преузми пун текст