Мирјана Димитријевић Станковић, Снежана Марић и Тијана Бацетић: КЊИГА КАО ЛЕК: примена библиотерапије у Домском одељењу за смештај одраслих и старијих лица на Забучју

 

Мирјана Димитријевић Станковић                  УДК 028.8-053.9:615.85(497.11)
Народна библиотека Ужице                                                                 Прегледни рад
mira.d.stankovic@gmail.com

Снежана Марић
Народна библиотека Ужице
snezanamaric67@gmail.com

Тијана Бацетић
Народна библиотека Ужице
tbacetic@gmail.com

 

КЊИГА КАО ЛЕК

Примена библиотерапије у Домском одељењу за смештај
одраслих и старијих лица на Забучју

Сажетак: Јавне библиотеке, место за окупљање корисника свих генерација, организују и културне програме прилагођене различитим старосним групама. Народна библиотека Ужице је, током 2021. године, реализовала пројекат на тему библиотерапије за старије особе смештене у Дому на Забучју. Терапија књигом или библиотерапија, циљана употреба писане или говорене речи како би се изазвало лечење, развој или позитивна промена у људском бићу, показала се успешном код особа свих узраста, у институцијама и ван њих, као и код здравих људи. Кроз овај пројекат на Забучју остварена је сарадња између Библиотеке, Медицинске школе у Ужицу, Српске православне цркве и психолога из Здравственог центра. Циљ је био да се старијим људима побољша квалитет живота и расположење током изолације праћене пандемијом. С обзиром на тo да пројекат није било могуће реализовати у просторијама Дома, дошло се на идеју да се спроведе путем видео позива, односно преко Zoom апликације.
Кључне речи: Библиотерапија, стари, књига, библиотека, Дом за стара лица, библиотекар, поезија, психолог, свештеник, Библија.

 

Преузми пун текст