Маја Дејановић и Биљана Ћелић: Борба за читање у 21. вијеку – трка народних библиотека са временом

Маја Дејановић и Биљана Ћелић: Борба за читање у 21. вијеку – трка народних библиотека са временом

Маја Дејановић                                                                                    027.022-052:021.1/.4
ЈУ Народна библиотека Градишка                                                                         02:004
maja.jdejanovic@gmail.com                                                                         028.01:027.022
Биљана Ћелић                                                                                             Стручни чланак
ЈУ Народна библиотека Мркоњић Град
biljanacelic1@gmail.com

 

                              Борба за читање у 21. вијеку – трка народних библиотека са временом

 

Сажетак: Народне библиотеке су драгоцjени ресурси у друштву и мада делује да је читање мање популарно у свjетлу дигиталних медија, постоји неколико начина како се библиотеке могу прилагодити промjенама у 21. вијеку. У раду ће бити ријечи о начину или могућностима народних библиотека да задржe кориснике у дигиталном добу. Библиотека треба да обезбиједи приступ дигиталним садржајима како би корисницима омогућила читање е-књига, аудио-књига, часописа и других дигиталних извора. Осигуравање приступа рачунарима, повезаним на интернет, или путем WiFi мреже, која је доступна библиотечким корисницима, постаје најважнији вид пословања. Како би комуницирале са корисницима и промовисале услуге, библиотеке могу искористити друштвене мреже као што су Фејсбук, Инстаграм и Твитер или створити онлајн заједницу корисника путем форума или група за размјену препорука за читање. Сарадњом са разним образовним институцијама, књижарама и музејима може се створити синергија између различитих облика културних искустава и организовати низ заједничких догађаја, књижевних фестивала, предавања и радионица.
Кључне ријечи: библиотеке, библиотекари, корисници, читаоци, читање, интернет, е услуге.

Преузми пун текст

 

 

.