Татјана Богојевић : ГРАЂА ЗА БИБЛИОГРАФИЈУ МАРИЈЕ МАГЕ МАГАЗИНОВИЋ (1901–2015)

Татјана Богојевић : ГРАЂА ЗА БИБЛИОГРАФИЈУ МАРИЈЕ МАГЕ МАГАЗИНОВИЋ (1901–2015)

Tатјана Богојевић                                                      УДК: 012 Магазиновић М.
Библиотека Матице српске                                                016:929 Магазиновић М.
tatjanabogojevic71@gmail.com                                            305-055.2:929 Магазиновић М

ГРАЂА ЗА БИБЛИОГРАФИЈУ МАРИЈЕ МАГЕ МАГАЗИНОВИЋ
(1901–2015)

Преузми пун текст

 

 

.