Хана Клемола: ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ, КЊИЖЕВНОУМЕТНИЧКЕ АКТИВНОСТИ И СОЦИЈАЛНА УКЉУЧЕНОСТ

 

 

Хана Клемола                                                                              027.022(48)

ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ, КЊИЖЕВНОУМЕТНИЧКЕ АКТИВНОСТИ И СОЦИЈАЛНА УКЉУЧЕНОСТ

  Сажетак: Овај рад бави се књижевноуметничким активностима у јавним библиотекама. Циљ је да се подстакне расправа о томе како књижевноуметничке радионице унапређују друштвено одрживи развој, осећај заједништва и социјалну укљученост. Јавне библиотеке у Финској организују књижевноуметничке активности основног нивоа које подстичу писани и говорни израз, кроз књижевноуметничке клубове, реп и стрип радионице, као и групе за креативно писање. Књижевноуметничке активности пружају могућност за побољшање писмености, напредак у изражавању сопствене личности и развој друштвене зрелости, јачају самопоуздање, идентитет а могу унапредити и дух заједништва. Библиотеке одговарају тренутним друштвеним изазовима и потребама посебних група, прилагођавајући активности имигрантима, људима са посебним потребама, људима са ризиком од социјалне искључености. За унапређење друштвених циљева, битно је да библиотеке допру до људи који нису активни корисници библиотека. У чланаку се представља и текуће докторско истраживање  о књижевноуметничким активностима у финским, шведским, данским, норвешким и исландским јавним библиотекама, у коме је постављена хипотеза да ове активности спречавају социјалну искљученост и промовишу равноправну социјалну кљученост и благостање.
Кључне речи: књижевноуметничке активности, социјална укљученост, јавне библиотеке, креативно писање, писменост

Преузми пун текст