Татјана Богојевић и Даниела Кермеци: УЗ БИБЛИОТЕКУ ДО СТРУЧНОГ И НАУЧНОГ РУКОПИСА

Татјана Богојевић                                                                                              УДК 001.811
Библиотека Матице српске                                                                            Прегледни рад
tatjanabogojevic71@gmail.com

Даниела Кермеци
Библиотека Матице српске
daniela@bms.ns.ac.rs

УЗ БИБЛИОТЕКУ ДО СТРУЧНОГ И НАУЧНОГ РУКОПИСА

Сажетак: У раду је реч о тешкоћама и изазовима приликом писања стручног или научног рада, начинима за њихово превазилажење, као и основним техникама акадамског писања и могућностима које библиотеке нуде приликом писања било које публикације (претраживање, осмишљавање теме, библиографски алати). Идеја за рад јавила се након акредитованог семинара под називом „Од библиотеке до научног рукописа”, намењеног библиотекарима и свима који почињу да пишу, или се већ баве истраживачким радом. На основу идеја, добијених током семинара и након њега, одлучиле смо да, у скраћеном облику, скренемо пажњу на то да за писање стручног рада није потребан таленат, већ изучавање техника академског писања, искуство и много труда, како би од разбацаних пасуса и „набацаних” реченица рад добио одговарајућу форму – лако читљив текст, богат информацијама. За сваки рад (стручни или научни), потребна је озбиљна припрема, добар план, прецизност и смисао за организацију.
Кључне речи: академско писање, библиотекари, претраживање информација, стручни и научни радови, библиографски алати.

 

Преузми пун текст