Гордана Стевић: НАЈСТАРИЈА КЊИГА У ПОЖЕШКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Гордана Стевић                                                                       УДК 027.022:091/094(497.11)
Народна библиотека Пожега                                                                                   271.2-475.5
gordanastevic1962@gmail.com                                                                               Стручни рад

 

НАЈСТАРИЈА КЊИГА У ПОЖЕШКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Сажетак: У фонду старе и ретке књиге у Народној библиотеци Пожега најстарија књига је Слово о почитании церкве, аутора Викентија Ракића из 1807. године. За ову библиотеку је значајна по томе што су уз главни наслов увезана још три рукописа: препис Литургије св. Јована Златоустог, Октоиха и збирка рецепата народних лекова, познатија као лекаруша. Овај рад бави се описом поменутих рукописа који су увезани уз најстарију књигу из фонда Народне библиотеке Пожега и чине адлигат.
Кључне речи: Стара и ретка књига, Слово о почитании церкве, рукописи, Мануил Витковић, лекаруша.

Преузми пун текст