Бојана Бјелица, Татјана Богојевић: ГРАЂА ЗА БИБЛИОГРАФИЈУ ЉУБИЦЕ МИЉКОВИЋ

Бојана Бјелица, Татјана Богојевић: ГРАЂА ЗА БИБЛИОГРАФИЈУ ЉУБИЦЕ МИЉКОВИЋ

Бојана Бјелица                                                        УДК 012 Миљковић Љ.”1982/2015″
Библиотека Матице српске                                          7.072.2:929 Миљковић Љ.
bjelicabojana15@gmail.com                                           069:929 Миљковић Љ.

др Татјана Богојевић
Библиотека Матице српске
tatjanabogojevic71@gmail.com

ГРАЂА ЗА БИБЛИОГРАФИЈУ ЉУБИЦЕ МИЉКОВИЋ

Преузми пун текст

 

 

.