Драгослава Родаљевић: Љубиша Р. Ђенић (1914–1992): библиографија (други део)

Драгослава Родаљевић: Љубиша Р. Ђенић (1914–1992): библиографија (други део)

Драгослава Родаљевић                                             012 Ђенић Љ.
Народна библиотека Ужице                                   821.163.41:929 Ђенић Љ.
dragoslavaue@gmail.com                                          Стручни чланак

                             ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ (1914–1992): библиографија (други део)                                                                               

Преузми пун текст

 

 

.