Jелена Kалајџија: Квалитетним читањем до еко-свијести

Jелена Kалајџија: Квалитетним читањем до еко-свијести

Jелена Kалајџија                                                              027.625:502.12(497.6 РС)

ЈУ Народна библиотека                                                  028.4-053.5:502.12(497.6 РС)
„Филип Вишњић”, Бијељина                                         Стручни чланак
jela.knjiga@gmail.com

                                                         Квалитетним читањем до еко-свијести

 

Сажетак: Јавна установа Народна библиотека „Филип Вишњић” у Бијељини у циљу популаризације дјечје књижевности, те генерално грађе фонда Дјечјег одјељења, мапирала је жаришну тачку у локалној заједници, преко које би дошла до најмлађих читалаца. У сарадњи са Центром за стратешко развојне пројекте реализоване су радионице „Мали баштовни – Growing Together”, кроз које је промовисан књижни фонд библиотеке. Пројекат окупља дјецу узраста од једне до дванаест година, која се баве гајењем сопствене баште на органски начин. Стављајући књигу у дјеци познaто и комфорно окружење, ствара се позитиван став према читању. Мото радионица на којима су били и библиотекари на терену јесте: „Да нам расте машта, као наша здрава башта!” Тако су алудирали на широк појам културе здравог живљења, подижући свијест о важности и вриједности здравог духовног развоја, утирући пут ка кориснику висококвалитетних захтјева.
Kључне ријечи: башта, биљкe, књигe, библиотекари, читањe, читалачкe навикe, мултидисциплинарна сарадња.

Преузми пун текст

 

 

.