Мирјана Димитријевић Станковић, Снежана Марић и Тијана Бацетић: КЊИГА КАО ЛЕК: примена библиотерапије у Домском одељењу за смештај одраслих и старијих лица на Забучју

  Мирјана Димитријевић Станковић                  УДК 028.8-053.9:615.85(497.11) Народна библиотека Ужице