Драгана Маринковић : ЛЕТО НА КРИЛИМА БАЈКИ

Драгана Маринковић : ЛЕТО НА КРИЛИМА БАЈКИ

Драгана Маринковић
Библиотека „Димитрије Туцовић” Лазаревац
dragana.marinkovic@bibliotekalazarevac.org.rs

 ЛЕТО НА КРИЛИМА БАЈКИ

Сажетак: Библиотека је место где се деца сусрећу са књигама које нуде различита знања, боље образовање и забаву, а улога библиотека и библиотекара у образовном процесу и стварању културног модела младих генерација велика је. Заједно са родитељима, библиотекари покушавају да пронађу моделе и методе помоћу којих би мотивисали младе кориснике да развију културу читања, прикупљају праве информације, граде своје знање и креативност. У раду је приказано како заинтересовати децу и младе и привући их у библиотеке, организујући радионице и читање бајки и прича. Читајући бајке, промовише се писменост, ангажовање библиотеке, локалне заједнице и развија се култура читања припадника најмлађе генерације.

Кључне речи: библиотека, деца, млади, бајке, библиотекари, читање, машта, летњи програм, креативне радионице.

 

Преузми пун текст

.