Драгана Ристановић: ГОРОСТАС ОД ПЕРА И ЕМОЦИЈА: БИБЛИОГРАФИЈА КЊИЖЕВНИХ ПРИЛОГА МОМЧИЛА ТЕШИЋА (1911–1992) У ЛИСТУ ВЕСТИ (УЖИЦЕ)

  Драгана Ристановић                                                          012 Тешић М.
Народна библиотека Ужице                                           016:929 Тешић М.
dristanovic31@gmail.com                                  821.163.41:929 Тешић М.

                                                                                                         Стручни рад

 

ГОРОСТАС ОД ПЕРА И ЕМОЦИЈА:
БИБЛИОГРАФИЈА КЊИЖЕВНИХ ПРИЛОГА МОМЧИЛА
ТЕШИЋА (1911–1992) У ЛИСТУ ВЕСТИ (УЖИЦЕ)

Преузми пун текст