Снежана Марић и Мирјана Димитријевић Станковић: Библиотека  Цркве Светог  Ђорђа у Ужицу

Снежана Марић и Мирјана Димитријевић Станковић: Библиотека  Цркве Светог  Ђорђа у Ужицу

Снежана Марић                                                                      027.6:271.222(497.11)-523.4
snezanamaric67@gmail.com
Мирјана Димитријевић Станковић                                                      Стручни чланак
mira.d.stankovic@gmail.com
Народна библиотека Ужице

                                                               Библиотека Цркве Светог Ђорђа

Сажетак: У раду је представљен књижни фонд библиотеке у Цркви Светог Ђорђа у Ужицу са посебним освртом на старија издања завичајних аутора, које библиотека поседује. Фонд је смештен у простору од 100 m2 у застакљеним полицама. Приступ фонду је слободан. У њему се налази највише историјско-теолошке литературе, књижевности и нешто мало грађе из других области. У библиотеци се чува стара и ретка књига. Уређење књижног фонда радили су билиотекари Народне библиотеке Ужице. Сви наслови унети су у програм Фипософт (Fiposoft), као и у Ексел (Excel) табелу и ручно писану књигу инвентара. Фонд је организован по УДК класификацији. У раду је приказана и кратка историја манастирских и црквених библиотека, историја Цркве Светог Ђорђа и настанак библиотеке у Парохијском дому у Ужицу.
Кључне речи: историја цркве, специјалне библиотеке, црквена библиотека, Ужице, књиге, корисници.

Преузми пун текст

 

 

.