Родаљевић, Драгослава: Тематска библиографија у стручној периодици  града Ужица

Родаљевић, Драгослава: Тематска библиографија у стручној периодици града Ужица

Драгослава Родаљевић                                                  УДК 016:[050+070(497.11)”19/20″
Народна библиотека Ужице                                                                     015(497.11)”20/21″
dragoslavaue@gmail.com

 

Тематска библиографија у стручној периодици  града Ужица

 

Сажетак: Тематске библиографије се ретко објављују као самосталнe монографијe, много чешће су скривене у некој периодичној или монографској публикацији. Стручна и научна периодика имају значајну улогу у развоју тематске библиографије, те ће у овом раду бити приказана тематска библиографија у локалној стручној периодици. У Ужицу излазе три научна, два стручна часописа, од којих је један електронски, у којима се повремено приређују тематске библиографије. Израда тематских библиографија може допринети проширењу библиотечких услуга у јавној библиотеци и повећању броја корисника. На овај начин може подстицати доживотно учење, што представља предуслов успешног функционисања појединаца у друштву знања.

Кључне речи: тематска библиографија, корисници библиотеке, доживотно учење, завичајна научна и стручна периодика.

Преузми пун текст

 

 

.