Ружица Љ. Дамњановић: Едукација школских билбиотекара: потребе, жеље и могућности

Ружица Љ. Дамњановић: Едукација школских билбиотекара: потребе, жеље и могућности

Ружица Љ. Дамњановић                                                           023-051:37.018.48(497.11)
Матична библиотека „Љубомир Ненадовић” Ваљево                      Стручни чланак
damnjanovicruzica@yahoo.com

                                  Едукација школских билбиотекара: потребе, жеље и могућности

 

Сажетак: Обавеза сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности у Републици Србији прописана је и регулисана законским и подзаконским актима. У раду су представљени модели стручног усавршавања школских библиотекара, кроз програме и обуке формалног и неформалног образовања, семинаре и вебинаре, акредитоване и неакредитоване. Посебно су наведени акредитовани програми, објављени у Каталогу програма стручног усавршавања, који се односе на област библиотекарство. Анализа активности стручног усавршавања школских библиотекара Колубарског округа изведена је на основу анкетног упитника, урађеног за потребе овог рада.
Кључне речи: школа, школска библиотека, едукација, стручно усавршавање, информационе технологије, дигиталне компетенције

Преузми пун текст

 

 

.