Милица Тарабић: АНТИЧКЕ БИБЛИОТЕКE ОД I ДО V ВЕКА НОВЕ ЕРЕ

Милица Тарабић                                                                                        УДК 02″652″(37/38)
Народна библиотека Ужице                                                                                       Стручни рад
rosic.milica@gmail.com

 

АНТИЧКЕ БИБЛИОТЕКE ОД I ДО V ВЕКА НОВЕ ЕРЕ

      Сажетак: У античко доба библиотеке су углавном оснивали владари – краљеви и цареви; поседовали су их књижевници и филозофи. Биле су обележје већих градова, а најпознатија и највећа била је библиотека у Александрији. О њој се – с правом – највише говорило, па је у уводу укратко описана, заједно са још две најзначајније античке библиотеке основане пре Христа. У раду су детаљније представљене библиотеке саграђене у новој ери – од I до V века – Целзијусова, библиотеке Трајановог форума, Вила папируса, Теолошка библиотека Поморске Цезареје и Цариградска библиотека. Углавном су то подаци о времену и месту изградње, изгледу и величини библиотека, као и њихов крај – начин на који су завршиле своје постојање.
     Кључне речи: античко доба, библиотека, Целзијусова библиотека, Трајанов форум, Вила папируса, Теолошка библиотека Поморске Цезареје, Цариградска библиотека.

Преузми пун текст