Милица Матијевић и Наталија Ђуровић: Шетам и причам –  лекција о завичају

Милица Матијевић и Наталија Ђуровић: Шетам и причам –  лекција о завичају

Милица Матијевић                                                                               338.48-6:7/8(497.11)
Библиотека „Димитрије Туцовић”, Лазаревац
milica.biblioteka@gmail.com                                                              Стручни чланак
Наталија Ђуровић
Дечја културна географија, Лазаревац
natalija.lekic@gmail.com

                                                              Шетам и причам –  лекција о завичају

Сажетак: Културни садржаји позиционирају се врло високо на лествици мотива и популарних облика активности на туристичким путовањима. Сектори културе и туризма све више почињу да сарађују кроз развој културног туризма. Тренд у развоју баштинског туризма је осмишљавање и презентација тематских туристичких рута. На тај начин повезуjу сe сродни баштински субјекти и њиховe дестинацијe, што доприноси интеркултуралности, популаризацији и умреженој заштити баштине. Значајна је улога библиотека у културном туризму. Библиотека има брижљиво осмишљене програме којима се представља туристима, али и локалном становништву, презентујући локалну културну баштину, чиме омогућава посетиоцима активно учествовање у културним збивањима и даје могућност за креативно самоизражавање. У овом раду биће представљени програми културних рута које је осмислило удружење „Дечја културна географија”, у сарадњи са институцијама културе у неколико градова региона. Најрепрезентативнији пројекат је „Шетам и причам: траговима Колубарске битке”, који је реализован у сарадњи са Библиотеком „Димитрије Туцовић” у Лазаревцу.
Кључне речи: културни туризам, културне туристичке руте, библиотеке, образовни туризам, развој публике, Дечја културна географија, Шетам и причам.

Преузми пун текст

 

.