Татјана Богојевић: Овде никад неће бити стављена тачка

Татјана Богојевић: Овде никад неће бити стављена тачка

Татјана Богојевић                                                                    012 Ршумовић И.
Библиотека Матице српске                                                 821.163.41:929 Ршумовић И.
tatjanabogojevic71@gmail.com                                            Дискусиони прилог

                    Овде никад неће бити стављена тачка: сећање на Ивана Ршумовића
„Можда би и овде могла да се стави тачка.
Можда је свака прича бесмислена. Можда.”
(Иван Ршумовић: No passaran)

Преузми пун текст

 

 

.