Миланка Бабић Вукадинов, Марина Неђић: РУКОПИСНА И СТАРА ШТАМПАНА КЊИГА У БИБЛИОТЕЧКИМ ЗБИРКАМА МУЗЕЈА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА

Миланка Бабић Вукадинов, Марина Неђић: РУКОПИСНА И СТАРА ШТАМПАНА КЊИГА У БИБЛИОТЕЧКИМ ЗБИРКАМА МУЗЕЈА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА

Миланка Бабић Вукадинов                                                          УДК 069.51:094/096(497.11)
milabv@gmail.com
Библиотека града Београда

Марина Неђић
marina.tutunovic@gmail.com
Библиотека града Београда

 

РУКОПИСНА И СТАРА ШТАМПАНА КЊИГА У БИБЛИОТЕЧКИМ ЗБИРКАМА МУЗЕЈА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА

Сажетак: Српска престоница има 52 музеја (уметнички, културно-историјски, меморијални, технички и природно-историјски музеји), чије интересантне поставке, богате ризнице и велики број репрезентативних предмета говоре о најразличитијим периодима живота у Београду и Србији. Поједини музеји у својим библиотекама чу­вају рукописну и стару штампану књигу као културно и научно благо које представља сведочанство о томе како је Град настајао, али и како су се Србија и српски народ, кроз историју, развијали и стварали дела врхунског значаја и лепоте – културно наслеђе од посебног интереса за Републику Србију које ужива посебну правну заштиту. Састав збирки рукописне и старе штампане књиге београдских музеја је шаролик, тематски и језички, а у раду ће бити представљани фондови Војног музеја, Педагошког музеја и Музеја позоришне уметности Србије.

Кључне речи: Музеји у Београду, музејске библиотеке, рукописна књига и стара штампана књига у Београду, Педагошки музеј, Војни музеј, Музеј позоришне уметности Србије.

Преузми пун текст

 

 

.