Татјана Богојевић: СТОЈАН ОБРАДОВИЋ И УЖИЧКО ЧИТАЛИШТЕ

Татјана Богојевић: СТОЈАН ОБРАДОВИЋ И УЖИЧКО ЧИТАЛИШТЕ

Татјана Богојевић                                                                     02:929 Обрадовић С.
Библиотека Матице српске                                                    027.9(497.11)”1856/2021”

tatjanabogojevic71@gmail.com

СТОЈАН ОБРАДОВИЋ И УЖИЧКО ЧИТАЛИШТЕ:
НАКОН 165 ГОДИНА

Сажетак: Ове године навршава се 165 година од оснивања Ужичког читалишта, чији оснивач је био Стојан Обрадовић. Био је правник по струци, али је уложио много енергије у опис нарави и људи 19. века, чувајући обичаје и предања ужичког краја. Стога је приказан његов рад, али и само оснивање читалишта, руководство приликом оснивања, прва правила које је одобрило и Министарство просвете, обавезе
библиотекара у читалишту и значај које је читалиште имало за Ужичане. Читалиште је у том периоду утицало на културу града а бројни суграђани стицали су знања и искуства и управо ту. Размењивали су важне информације, анализирали дневну штампу, образовали се, одлазили да се образују даље у другим градовима и враћали се да нова знања пренесу на своје суграђане.
Кључне речи: Стојан Обрадовић, Ужичко читалиште, Ужице, образовање.

Преузми пун текст

 

 

.