Давидовски, Биљана,  Маринчић, Бојана,  Родаљевић, Драгослава:  Дани библиотека и библиотекара у Новом Саду (5. и 6. март 2020. године)

Давидовски, Биљана,  Маринчић, Бојана,  Родаљевић, Драгослава:  Дани библиотека и библиотекара у Новом Саду (5. и 6. март 2020. године)

    Давидовски, Биљана,  Маринчић, Бојана,  Родаљевић, Драгослава:  Дани библиотека и библиотекара у Новом Саду (5. и 6. март 2020. године)           .