Родаљевић, Драгослава, Бојана Маринчић, Биљана Давидовски:  Дани библиотека и библиотекара у Новом Саду (5. и 6. март 2020. године)

Родаљевић, Драгослава, Бојана Маринчић, Биљана Давидовски:  Дани библиотека и библиотекара у Новом Саду (5. и 6. март 2020. године)

Драгослава Родаљевић Народна библиотека Ужице dragoslavaue@gmail.com Бојана Маринчић Народна библиотека Ужице boky@gmail.com Биљана Давидовски Народна библиотека Ужице biljana.davidovski@gmail.com   Дани библиотека и библиотекара у Новом Саду (5. и 6. март