Рецензенти:

др Гордана Стокић Симончић,   

                Проф. др Гордана Стокић Симончић је редовни професор на Катедри за библиотекарство  и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду. Предаје општу и националну историју      књиге и библиотека, компаративно библиотекарство, менаџмент у библиотекама и односе библиотека с јавношћу. Из наведених области држи предавања на мастер и докторским студијама Филолошког     факултета. библиотекарства. Биографију и библиографију радова можете погледати на:   http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/bibliotekarstvo-i-informatika/zaposleni/gordana-stokic-simoncic/

Зоран Здравковић

     Зоран Здравковић, (1975), магистар филолошких наука, дипломирани библиотекар-саветник у Одељењу посебних фондова Библиотеке града Београда. Магистрирао је на Kатедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду, где је завршио и основне студије. Оснивач је Друштва за модернизацију библиотека, члан Библиотекарског друштва Србије, залаже се за унапређење стандарда, подизање квалитета услуга у јавним библиотекама, процесе дигитализације библиотечке грађе и културне баштине и развој модерног библиотекарства. Аутор је већег броја стручних радова, учесник стручних скупова и међународних конференција, иницијатор истраживања потреба корисника библиотека, залаже се за принцип отвореног приступа информацијама, отворену науку и дигитализацију културне баштине.

др Александар Савић

       Александар Савић, доктор историјских наука, руководилац Библиотеке Историјског ахива у Ужицу, уредник научног часописа Историјска баштина (Историјски архив у Ужицу) и води културне програме установе.

др Татјана Брзуловић Станисављевић

                Татјана Брзуловић Станисављевић, дипломирани библиотекар саветник,  начелница Сектора за набавку и обраду библиотечког материјала у Универзитетској библиотеци  ,,Светозар Марковић у Београду.

др Ана Стевановић, 

                  Ана Стевановић, дипломирани библиотекар саветник ради библиографску обраду саставних делова у Осељењу серијских публикација, Народне библиотеке Србије и један је од руководилаца пројекта Српски УДК онлајн.

Слађана Субашић

       Слађана Субашић, дипломирани библиотекар саветник, Библиотека Матице српске, Нови Сад, ssubasic@bms.ns.ac.rs  Ради у Завичајној збирци Војводине БМС, коаутор је више библиографија познатих домаћих писаца, Иве Андрића, Александра Тишме и тд…Поред библигорфаије објављује радове везане за стару и ретку књигу, УДК класификацију и преводи стручне радове са руског језика.

Небојша Цвејић

               Небојша Цвејић, библиотекар саветник је руководилац Матичне службе у Библиотеци шабачкој.