Катарина Карамијалковић и Јелена Владетић: Часопис MEDICUS и рад на његовој библиографији (2000–2007)

Катарина Карамијалковић и Јелена Владетић: Часопис MEDICUS и рад на његовој библиографији (2000–2007)

Катарина Карамијалковић                                                014.3Медикус”2000/2007″
kkatarina@kg.ac.rs                                                               050:61МЕДИКУС”2000/2007″

Јелена Владетић                                                                Прегледни научни рад
Универзитетска библиотека у Крагујевцу
jvladetic@kg.ac.rs

                           Часопис MEDICUS и рад на његовој библиографији (2000–2007)

Сажетак: У првом делу рада представљено је истраживање развоја издаваштва периодике Факултета медицинских наука у Крагујевцу, оснивање и структура часописа Medicus, док је у другом делу приказан библиографски поступак, изазови и потешкоће у раду на библиографији овог часописа. Описани су сви напори уложени у стварање једног биомедицинског часописа општег типа и пружен је детаљан увид у проблеме са којима су се ауторке сусреле при изради ове специјалне библиографије. Библиографија часописа Medicus, за период од 2000. до 2007. године, значајан је извор података за будућу историографију развоја медицинске науке и струке у Крагујевцу, региону Шумадије и шире.

Кључне речи: часопис Medicus, Факултет медицинских наука, Крагујевац, издаваштво, периодика, стручни радови, специјална библиографија.

Преузми пун текст

 

.