Нeбојша Цвејић: КАКО СМО СЕ УСАВРШАВАЛИ

 

 

 Нeбојша Цвејић                                                                                       УДК  02-051 
Библиотека шабачка                                                                                  Стручни рад
nebojsacvejic@gmail.com 

КАКО СМО СЕ УСАВРШАВАЛИ

(Цртице из матичарске бележнице)

    Сажетак: Стално учење и самообразовање од велике је важности како за лични развој, тако и за унапређење заједнице. На примеру рада два матичара из Мачванског округа, може се видети како је организован програм усавршавања на локалном нивоу.

Кључне речи: образовање, стручно усавршавање, семинари, библиотеке, библиотекари, знање.

Преузми пун текст