Марија Црнковић: Рад Народне библиотеке у Јагодини

Марија Црнковић: Рад Народне библиотеке у Јагодини

Марија Црнковић                                                                               027.022(497.11)”185/195″

Народна библиотека „Радислав Никчевић” у Јагодини
marijacrnkova@gmail.com                                                                        Стручни чланак

Рад Народне библиотеке у Јагодини од оснивања до средине 20. века

Сажетак: У раду је представљен историјат развоја библиотеке у Јагодини од оснивања до средине 20. века. Развој Библиотеке сагледан је кроз три аспекта: установа које обављају библиотечку делатност, зграда у којима су оне биле смештене, фондa и структурa чланова. Библиотека у Јагодини основана је 1909. године, Указом краља Петра I Карађорђевића. На свом путу народног просвећивања наилазила je на бројне материјалне и просторне потешкоће. Њена делатност одвијала се кроз рад различитих установа: Грађанске читаонице, Народне књижнице и читаонице, Омладинске библиотеке, Библиотеке основане при Среском синдикалном већу. Рад ових установа одвијао се у зградама које су обележиле архитектуру Јагодине првих деценија 20. века. Путоказ у праћењу рада библиотеке представља основни фонд, који је током Другог светског рата у великој мери оштећен. Данас, ове књиге чине Фонд Народне библиотеке у Јагодини.

Кључне речи: Библиотека, Грађанска читаоница, књижни фонд, Јагодина.

Преузми пун текст

 

 

.