Биљана Давидовски, Милица Росић: БИБЛИОТЕКАРСТВО ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГA ОД КРАЈА ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА ДО 1980. ГОДИНЕ

Биљана Давидовски, Милица Росић: БИБЛИОТЕКАРСТВО ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГA ОД КРАЈА ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА ДО 1980. ГОДИНЕ

Биљана Давидовски                         УДК: 02(497.11 Златиборски округ)”1945/1980″
Народна библиотека Ужице
biljana.davidovski@gmail.com

Милица Росић
Народна библиотека Ужице
rosic.milica@gmail.com

БИБЛИОТЕКАРСТВО ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГA ОД КРАЈА ДРУГОГ
СВЕТСКОГ РАТА ДО 1980. ГОДИНЕ

Сажетак: Целокупан културни процват после Другог светског рата имао је одраз и на развој библиотека, које су постале потребне и најмањој средини у Златиборском округу. Партијском директивом започето је обнављање старих и отварање нових књижница и читаоница. У циљу описмењавања и просвећивања широких народних маса, формиране су културно-просветне групе које су организовале аналфабетске течајеве и читалачке групе при библиотекама, а први библиотечки радници били су учитељи, који су волонтерски радили. Све библиотеке Златиборског округа, од свог оснивања, након 1945. године, деле исте проблеме: недостатак адекватног простора, сталне селидбе, оскудан књижни фонд. Први Закон о библиотекама, из 1960. године, обавезао је срезове, у којима су се библиотеке налазиле тј. оснивале, да им се обезбеде елементарни услови за рад. Ипак, буџетска средства, иако у сталном порасту, била су недовољна и нередовна. Од 1945. до 1973. године библиотеке су биле поверене општинама. Године 1968. у Округу ради 171 библиотека, од којих су 44 народне, а 127 школске и специјалне. Оне су постале културни центри општина.

Кључне речи: народна библиотека, књижница и читаоница, Златиборски округ, описмењавање, културно-просветне групе, аналфабетски течајеви

Преузми пун текст

 

 

.