Уредништво часописа „Корак библиотеке” сматра да стручни и научни рад пре објављивања треба да има и мишљење компетентног рецензента за област, или тему, којом се рад бави. Учешће рецензената у  процесу настанка часописа веома је важно и њихов рад изузетно ценимо. Имена рецензената биће објављена на сајту часописа. Рецензенти морају имати исто или више стручно звање или формално образовање од аутора чији рад је предмет рецензије.

Поступак рецензије је двосмерно анониман, па рецензенту није познат аутор рукописа а аутору рукописа није познат рецензент. Садржај рукописа и поступак рецензије сматрају се поверљивим па рецензенти и чланови редакције не смеју откривати трећим лицима никакве детаље тог поступка. Информације добијене у рукописном материјалу морају се чувати као поверљиве и не смеју се користити  у ауторским радовима рецензената и чланова редакције без дозволе аутора, и то изричито у писаној форми, нити се на основу њих сме стицати било каква корист. Рецензент је дужан да одмах обавести главног и одговрног уредника уколико:

  • примети да се у раду крше етички принципи добре научне праксе или има сазнања да се аутор огрешио о Закон о ауторским и сродним правима;
  • ако се у раду износе неистинити (научни) подаци или је рад плагијат, или већ објављен у целости, или делимично, у некој монографији или другом чаоспису;
  • уколико има сазнања да рад има битне сличности и подударности са било којим објављеним радом или рукописом, који је у процесу рецензије у неком другогом часопису;
  • ако има сазнања да је исти рукопис разматран у више часописа у исто време.

Преузми пун текст