Илија Смиљанић: РАЧУНАРИ, ИНТЕРНЕТ И АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА  У ШКОЛСКИМ БИБЛИОТЕКАМА ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГ

Илија Смиљанић: РАЧУНАРИ, ИНТЕРНЕТ И АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА У ШКОЛСКИМ БИБЛИОТЕКАМА ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГ

Илија Смиљанић РАЧУНАРИ, ИНТЕРНЕТ И АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА У ШКОЛСКИМ БИБЛИОТЕКАМА ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГ Сажетак: Народна библиотека Ужице обавља матичну функцију за јавне, школске и специјалне библиотеке, као и за информационе центре