Бојана Веселиновић, Ивана Јашовић: ПРИСТУПНА ТАЧКА, КАТАЛОГ И НОРМАТИВНА ДАТОТЕКА

Бојана Веселиновић, Ивана Јашовић: ПРИСТУПНА ТАЧКА, КАТАЛОГ И НОРМАТИВНА ДАТОТЕКА

Бојана Веселиновић                                                                        УДК 025.321:004.65
bojana.veselinovic@nb.rs                                                                          025.43:004.65
Народна библиотека Србије, Београд                                                025.342:025.43

Ивана Јашовић
ivana.jasovic@nb.rs
Народна библиотека Србије, Београд

 

ПРИСТУПНА ТАЧКА, КАТАЛОГ И НОРМАТИВНА ДАТОТЕКА

Сажетак: Данас се информације све више смештају и проналазе на интернету, а њихов број убрзано расте. Фокус библиотекара се тако, са штампаних, полако преноси и на електронске медије. Дефинисањем садржаја докумената по унапред утврђеним принципима, коришћењем нормираних облика имена по унапред утврђеним стандардима, као и доследна примена библиографских стандарда, корисницима би се омогућио бржи приступ траженим садржајима. Први корак у овом дугом и захтевном процесу је формирање нормативних датотека. У нашој земљи, у Народној библиотеци Србије, Библиотеци Матице Српске и Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић”, а у сарадњи са Институтом информацијских знаности из Марибора, почев од 2006. године, ради се на формирању нормативних датотека за јединствене именске одреднице. Након периода тестирања и провере о придржавању прописаних стандарда, дошло би до примене ових нормативних база на националном нивоу, али и до укључивања и сарадње наших библиотечких институција на интернационалном нивоу. Овим би се библиографски центри у нашој земљи придружили мањем броју институција у свету које су успеле да успоставе систем библиографске контроле и стандарда који она намеће.

Кључне речи: приступне тачке, нормативне датотеке, каталогизација, OCLC, VIAF, библиографски запис, нормативна контрола, стандардизација.

Преузми пун текст

 

 

.