Драгана Маринковић : ЛЕТО НА КРИЛИМА БАЈКИ

Драгана Маринковић : ЛЕТО НА КРИЛИМА БАЈКИ

Драгана Маринковић Библиотека „Димитрије Туцовић” Лазаревац dragana.marinkovic@bibliotekalazarevac.org.rs  ЛЕТО НА КРИЛИМА БАЈКИ Сажетак: Библиотека је место где се деца сусрећу са књигама које нуде различита знања, боље образовање и забаву, а