Хадија Џигал Кријешторац : ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА ПРИЈЕПОЉЕ

Хадија Џигал Кријешторац : ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА ПРИЈЕПОЉЕ

Хадија Џигал Кријешторац                                            УДК 027.022:004(497.11)
hadijakrijestorac@gmail.com
Библиотека „Вук Караџић” Пријепоље

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА ПРИЈЕПОЉЕ

https://digital.biblioteka-prijepolje.com/

Сажетак: Библиотека „Вук Караџић” у Пријепољу је кроз програм Прекограничне сарадње „Култура за Европу, Европа за културу”, крајем 2016. године, започела дигитализацију завичајне грађе и формирање Дигиталне библиотеке Пријепоље. Пројекат је омогућио набавку адекватног скенера, едукацију библиотекара за рад на дигитализацији, прибављање хардвера и софтвера, отварање поддомена за дигиталну библиотеку, израду каталога дигитализоване грађе и промоцију дигитализоване грађе. Већ у овом тренутку, 2018. године, Дигиталну библиотеку Пријепоље чини више од 42617 страница свих садржаја: 1400 дигиталних објеката распоређен у 5 основних колекција са подколекцијама.

Кључне речи: дигитализација, библиотека, Дигитална библиотека Пријепоље.

Преузми пун текст

 

 

.