Први позив ауторима

Први позив ауторима Редакција стручног часописа „Корка библиптеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност” позива библиотекаре, информационе стручњаке, археографе, библиографе и све заинтересоване да пошаљу своје радове за нови број