Биљана Давидовски, Милица Росић: БИБЛИОТЕКАРСТВО ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГA ОД КРАЈА ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА ДО 1980. ГОДИНЕ

Биљана Давидовски, Милица Росић: БИБЛИОТЕКАРСТВО ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГA ОД КРАЈА ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА ДО 1980. ГОДИНЕ

Биљана Давидовски                         УДК: 02(497.11 Златиборски округ)”1945/1980″ Народна библиотека Ужице biljana.davidovski@gmail.com Милица Росић Народна библиотека Ужице rosic.milica@gmail.com БИБЛИОТЕКАРСТВО ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГA
Илија Смиљанић: РАЧУНАРИ, ИНТЕРНЕТ И АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА  У ШКОЛСКИМ БИБЛИОТЕКАМА ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГ

Илија Смиљанић: РАЧУНАРИ, ИНТЕРНЕТ И АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА У ШКОЛСКИМ БИБЛИОТЕКАМА ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГ

Илија Смиљанић РАЧУНАРИ, ИНТЕРНЕТ И АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА У ШКОЛСКИМ БИБЛИОТЕКАМА ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГ Сажетак: Народна библиотека Ужице обавља матичну функцију за јавне, школске и специјалне библиотеке, као и за информационе центре