Бранка Арсовић : КЊИГА У САВРЕМЕНОМ ДОБУ ИНТЕРНЕТА

Бранка Арсовић : КЊИГА У САВРЕМЕНОМ ДОБУ ИНТЕРНЕТА

Бранка Арсовић                                                              УДК 028.1:004.738.5
Педагошки факултет у Ужицу,
Универзитет у Крагујевцу
arsovic@sbb.r

КЊИГА У САВРЕМЕНОМ ДОБУ ИНТЕРНЕТА

Сажетак: Дигитална технологија је неоспорно имала велики утицај на традиционално издаваштво и продају књига, али се поставља питање да ли су ИТ уништиле традиционалну књигу или су јој дале нови вид живота? Тако да, и поред енормног утицаја интернета и дигиталних технологија, расправа о важности књига ипак опстаје и прилично је жива. Упркос бројним предвиђањима из претходних деценија, да ће ИТ истиснути штампани медиј и књигу какву је познајемо, истраживања јавности и читалаштва показују да то није случај. Нове технологије су модернизовале формат књиге, па су тиме придобиле неко ново читалачко тело, па самим тим удахнуле нови живот читању и књизи. Дакле, без обзира на све иновације и технолошке помаке, књига није мртва. Информационе технологије једноставно помажу да се формат и облик књиге развије изван својих физичких ограничења у потпуно новим правцима, који су прилагођени захтевима, потребама и склоностима савремених читалаца.

Кључне речи: ИТ, књига, е-читалаштво, е-књига, апликација

Преузми пун текст

 

 

.