Сања Бундало: САРАДЊА БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЈА

Сања Бундало: САРАДЊА БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЈА

Сања Бундало                                                                                             021.4:069.68(497.11)
Јавна библиотека „Бора Станковић” Врање                                               021.1/.8(497.11)
bundalosanja1@gmail.com

САРАДЊА БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЈА: СА ОСВРТОМ НА САРАДЊУ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ „БОРА СТАНКОВИЋ”, ВРАЊЕ И НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВРАЊЕ

Сажетак: Рад се бави темом сарадње библиотека и музеја. У начелу, природна је и оправдана заинтересованост сваке институције културе за различите облике сарадње по питању заштите и промоције културног добра. У новије време често се поставља питање организованог и заједничког рада, предлажу се решења, а одговорност је обострана. До новијег доба није било много иницијатива која би се посветиле промоцији заједничких облика сарадње. Ово питање захтева ширу расправу и већу пажњу јер погађа готово све установе културе. Ипак, постоје библиотеке и музеји који имају веома успешну сарадњу. У раду ће бити приказани примери добре праксе сарадње између Јавне библиотеке „Бора Станковић”, Врање и Народног музеја Врање, која траје деценијама и показује како синергија двеју референтних установа културе на локалу може бити пример за читаву културну јавност.
        Кључне речи: културна установа, сарадња, библиотека, музеј, културно добро, Јавне библиотека „Бора Станковић” Врање, Народни музеј Врање.

Преузми пун текст

 

 

.