Јасмина Живановић, Даница Вуковић-Стојковић: ДЕЧЈА ПЕРИОДИКА – НАСТАНАК И ЗНАЧАЈ

Јасмина Живановић, Даница Вуковић-Стојковић: ДЕЧЈА ПЕРИОДИКА – НАСТАНАК И ЗНАЧАЈ

Јасмина Живановић                                                               050+070-053.5/.6(497.11)
jasmina.ziv@gmail.com
Даница Вуковић-Стојковић
danica.vuk@gmail.com

Народна библиотека „Радислав Никчевић” Јагодина

ДЕЧЈА ПЕРИОДИКА – НАСТАНАК И ЗНАЧАЈ

           Сажетак: У овом раду представљене су карактеристике часописа за децу, настанак и развој дечје периодике у Србији и значај дечјих часописа. У Француској, 1757. године настаје први дечји књижевни часопис Дечји магазин. Током 19. и 20. века на српском језику излазе: Школски лист, Дечји пријатељ, Радован, Голуб, Невен и многи други, који су својим постојањем битно утицали на развој младе читалачке публике. Oсим песама и прича у часописима налазе се позоришни комади, преводи,
загонетке, ребуси, укрштенице и др. Значајан допринос развоју периодичних издања у то време дали су уредници, издавачи и сарадници који су били виђенији Срби тога доба. Током 20. века, тематика часописа се променила, па су главне теме биле рат, критика капитализма и изградња новог друштва. У 21. веку, часопис се сели и на онлајн медиј. Пример је електронски књижевни часопис за децу и младе Слова на
струју, Народне библиотеке „Радислав Никчевић” из Јагодине. Читањем часописа код деце се развија креативност и машта, формира поглед на свет, развијају лепа осећања, квалитетно троши слободно време. Постоје и часописи који својим концептом афирмишу стваралаштво ученика и тиме их охрабрују да и сами постану креатори различитих садржаја.
             Кључне речи: књижевност за децу, дечја периодика, електонски часописи, листови, деца, јавна библиотека.

Преузми пун текст

 

 

.