Мирјана Димитријевић Станковић, Снежана Марић: СПЕЦИЈАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА УЖИЦА

Мирјана Димитријевић Станковић, Снежана Марић: СПЕЦИЈАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА УЖИЦА

Мирјана Димитријевић Станковић                                                      027.6(497.11)
mira.d.stankovic@gmail.com
Снежана Марић
snezanamaric67@gmail.com

Народна библиотека Ужице

 

СПЕЦИЈАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА УЖИЦА

        Сажетак: Специјалне библиотеке услужују посебне и затворене групе корисника, a везане су за одређену институцију у чијем саставу се налазе. Формирају се у оквиру културних, образовних, истраживачких, научних, стручних и других установа. У овом раду описане су две специјалне библиотеке: Библиотека Дома ученика средњих школа Ужице и Библиотека Дома за старе на Забучју. Корисници ових библиотека искључиво су лица која користе домски смештај. Овај тип библиотека нема стручно оспособљене библиотекаре, што представља највећи проблем у њиховом пословању. Библиотечке услуге обично врше особе које имају важна друга задужења, те се стога од њих не може превише очекивати да примене савремене трендове у библиотекарству. Такође, биће описана и Библиотека Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, намењена стручном усавршавању просветних радника, те је набавну политику и услуге прилагодила овој групи корисника. Без обзира на неадекватна кадровска решења ове библиотеке реализују разноврсне програме за своје кориснике.
            Кључне речи: специјална библиотека, корисници, ученици, треће животно доба, стара лица, целоживотно учење, информално учење, библиотечко пословање и програми.

Преузми пун текст

 

 

.