Бојана Маринчић, Нела Томић Богдановић: ДЕСЕТ ГОДИНА НБУ НА ФЕЈСБУКУ

Бојана Маринчић, Нела Томић Богдановић: ДЕСЕТ ГОДИНА НБУ НА ФЕЈСБУКУ

Бојана Маринчић                                                                            027.022:004.738.12
Народна библиотека Ужице                                               FACEBOOK(497.11)”2010/…”
bojana.marincic@biblioteka-uzice.rs

Нела Томић Богдановић
Народна библиотека Ужице
nela.tomic@biblioteka-uzice.rs

ДЕСЕТ ГОДИНА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ НА ФЕЈСБУКУ

        Сажетак: Појава друштвених мрежа донела је установама културе могућност да се представе на један нов и модеран начин, који пре свега подразумева једноставну и брзу комуникацију са корисницима у виртуелном свету. Овај рад је својеврсни осврт на период од десет година, колико је Народна библиотека Ужице присутна на Фејсбуку. Описано је на које начине су, путем ове друштвене мреже, промовисани програми, услуге и новине у раду Библиотеке. Направљена је категоризација вести које се објављују на страници, у складу са врстом садржаја који се промовише. Један део рада садржи статистичке податке о броју људи који прате страницу, њихову полну и старосну структуру, те поређење виртуелних посета страници са физичким посетама Библиотеци. Посебан део посвећен је садржајима који су објављивани у доба пандемије изазване корона вирусом. Пандемија и мере које су је пратиле преокренуле су све оно што библиотеке јесу и што су до тог тренутка представљале. Корисници су остали ускраћени за позајмљивање књиига, а библиотекари су се суочили са новим изазовом – шта понудити читаоцима ако им не можемо издавати штампану грађу.
     Кључне речи: друштвене мреже, Народна библиотека Ужице, Фејсбук, виртуелна публика, корисници, култура, корона вирус.

Преузми пун текст

 

 

.