Rodaljević, Dragoslava: Tematska bibliografija u stručnoj periodici  grada Užica

Rodaljević, Dragoslava: Tematska bibliografija u stručnoj periodici grada Užica

Dragoslava Rodaljević                                                  UDK 016:[050+070(497.11)”19/20″
Narodna biblioteka Užice                                                                     015(497.11)”20/21″
dragoslavaue@gmail.com

 

Tematska bibliografija u stručnoj periodici  grada Užica

 

Sažetak: Tematske bibliografije se retko objavljuju kao samostalne monografije, mnogo češće su skrivene u nekoj periodičnoj ili monografskoj publikaciji. Stručna i naučna periodika imaju značajnu ulogu u razvoju tematske bibliografije, te će u ovom radu biti prikazana tematska bibliografija u lokalnoj stručnoj periodici. U Užicu izlaze tri naučna, dva stručna časopisa, od kojih je jedan elektronski, u kojima se povremeno priređuju tematske bibliografije. Izrada tematskih bibliografija može doprineti proširenju bibliotečkih usluga u javnoj biblioteci i povećanju broja korisnika. Na ovaj način može podsticati doživotno učenje, što predstavlja preduslov uspešnog funkcionisanja pojedinaca u društvu znanja.

Ključne reči: tematska bibliografija, korisnici biblioteke, doživotno učenje, zavičajna naučna i stručna periodika.

Preuzmi pun tekst

 

 

.