Арсовић Бранка: Онлајн образовање и библиотеке током пандемије COVID-19 – нужда или прилика?

Арсовић Бранка: Онлајн образовање и библиотеке током пандемије COVID-19 – нужда или прилика?

Мр Бранка Арсовић                                                       УДК 02:[37.018.43:004(497.11)”2020″
Педaгошки факултет у Ужицу                                                       616.98:578.834(100)”2020″
Универзитет у Крагујевцу
arsovic@sbb.rs

 

           

Онлајн образовање и библиотеке током пандемије COVID-19 – нужда или прилика?

Сажетак: Пандемија COVID-19 je променила токове и схватања многих друштвених сегмената, а један од јачих удара је поднео традиционални систем образовања и школства. Образовне институције су биле приморане да се у врло кратком периоду прилагоде и пребаце на алтернативне видове рада, који подразумевају учење на даљину. Тако су, силом прилика, бројне образовне институције прешле на е-учење путeм разних платформи и система. Велику улогу у обезбеђивању основних и додатних извора образовних материјала су, осим школа, одиграле и библиотеке. Повезивање како народних, тако и академских библиотека, у системе е-учења се показало као битна ставка планирања будућих система за учење на даљину.

Кључне речи: е-образовање, е-учење, е-библиотека.

Преузми пун текст

 

 

.