Радовановић Пејовић, Мирјана,  Ана Дуковић: Школска библиотека као одлично место за популаризацију науке и СТЕМ области

Радовановић Пејовић, Мирјана, Ана Дуковић: Школска библиотека као одлично место за популаризацију науке и СТЕМ области

Мирјана Радовановић Пејовић                                                                     УДК 021.2:027.8
ОШ ,,Душан Јерковић” Ужице                                            027.8:021(497.11)”2019/2020″
mirjanarp@ptt.rs

Ана Дуковић
ОШ ,,Душан Јерковић” Ужице
anadukovic4@gmail.com

 

Школска библиотека као одлично место за популаризацију науке и СТЕМ области

 

Сажетак: Циљ овог рада је да прикаже поједине активности школских библиотекара које доприносе критичком и истраживачком погледу ученика на свет. Слобода избора садржаја и осмишњавање многобројних различитих активности у школској библиотеци омогућавају ученицима не само да уче, већ да стичу нова знања на другачији начин, самосталним истраживањем. На тај начин ученици прихватају школску библиотеку као одлично место за почетак целоживотног учења, стицања знања и међупредметних компетенција у школи. Обележавајући годишњице познатих научника, пружамо ученицима могућност да откривају податке и повезују нове чињенице са постојећим знањем и искуством и упознају се, у школској библиотеци, и са другим садржајима, а не само са књижевношћу.

Кључне речи: школска библиотека, школски библиотекар, савремени облици рада, образовање, популаризација науке, квалитет знања, тимски рад.

Преузми пун текст

 

 

.